Het Fort / Na 1945

Munitieopslag

Van 1948 tot 1984 is het fort door Defensie gebruikt als wapen- en munitieopslagplaats.

Aanvankelijk werd het fort bewaakt door militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en door oud-Korea strijders. Vanaf 1960 lag de bewaking in handen van het Van Heutz regiment.

Koude Oorlog

Midden op het westelijke terreplein bevindt zich een constructie van beton en stalen balken, verzonken in de grond. Wat de functie hiervan is geweest, is niet bekend en wordt nader onderzocht. De bouw ervan vond onder geheimzinnige omstandigheden plaats en zou een proefopstelling voor een versperring kunnen zijn uit de beginperiode van de Koude Oorlog.
 

Kokerschietbaan


Kokerschietbaan. (Foto: Stichting Fort bij Edam)
Rond 1951 is op het buitenfortterrein een overdekte kokerschietbaan gebouwd voor schietoefeningen door de Nationale Reserve en de politie.
 

Staatsbosbeheer

In 1986 had het fort voor Defensie helemaal afgedaan en is het overgegaan naar Staatsbosbeheer. Dat had te maken met de unieke bodemstructuur en de jarenlange relatieve rust op het fortterrein, als gevolg waarvan  er inmiddels een bijzonder gevarieerde flora en fauna was ontstaan rond het fort.

Ook in de periode na 1986 bleef het fortterrein, inmiddels een natuurreservaat, in principe afgesloten voor bezoekers. Buiten het broedseizoen was bezoek weliswaar toegestaan, maar daarvoor ontbrak bij Staatsbosbeheer eigenlijk de menskracht. De fortgebouwen zelf hadden voor Staatsbosbeheer niet de eerste prioriteit en van onderhoud was in die jaren dan ook nauwelijks sprake.

Eenentwintigste eeuw

In 2005 is de Stichting Fort bij Edam opgericht. Deze stichting heeft een gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer en zorgt sindsdien voor het onderhoud van de fortgebouwen en het fortterrein, voor rondleidingen en voor promotie van dit unieke militair- en cultureel-historische object.

OPENSTELLINGEN 2019
 
Elke woensdag openstelling van 10.30 uur tot 15.00 uur
 
Gesloten op woensdag 25 december 2019
 
Gesloten op woensdag 1 januari 2020
 
 
Informatie en reserveringen:
info@fortbijedam.nl
 
N.B.: Bij alle openstellingen zijn gidsen beschikbaar voor rondleidingen. Bezoekers kunnen ook m.b.v. een korte beschrijving op eigen gelegenheid het fort verkennen.