Welkom!

Voor een online rondwandeling door Fort bij Edam, gemaakt in 2012, kunt u hier kijken.

    
 
Ligging

De Markermeerdijk, iets ten noorden van de buitenhaven van Edam, biedt een prachtig uitzicht over de oude Zuiderzee. ’s Zomers vaart er een bonte verzameling van oude platbodems en moderne zeiljachten.


Luchtfoto van het fort met haven, camping en zeesluis.
(Foto: Stichting Fort bij Edam / René Ros)

Naar het westen toe strekt zich een weids landschap van weidegronden uit, met hier en daar een boerderij. Daarachter prikken de kerktorens van het oude stadje Edam de lucht in. Een tafereel dat daar al eeuwenlang vrijwel ongewijzigd te zien is en dat van daar uit ontelbare malen is geschilderd en gefotografeerd.

 

Heuvel

De blik iets naar links wendend is een kleine verhoging van het landschap te zien. Onopvallend, want dat is precies wat de ontwerpers van het Fort bij Edam honderd jaar geleden wilden. Het fort moest vooral niet opvallen als je het vanuit het noorden benaderde.


Frontkazemat. (Foto: Stichting Fort bij Edam)
Onder dit kleine heuveltje bevindt zich een compleet militair fort. Middenin een kleine maar zeer bijzondere wereld met een opmerkelijke flora en fauna. Dat laatste was natuurlijk niet de opzet van de ontwerpers, maar als je een terrein compleet verandert qua bodemstructuur en er vervolgens honderd jaar vrijwel geen mens op toelaat dan krijg je die vegetatie vanzelf.

 

 

Fort

Het Fort bij Edam, zoals het officieel heet, is in het begin van de twintigste eeuw gebouwd als het meest noordoostelijk gelegen onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Hoofdtaak van het Fort bij Edam was de bescherming van de regio Amsterdam tegen vijandelijke aanvallen vanuit het noorden. Essentieel onderdeel van die verdediging was tevens het onderwater zetten (inunderen) van het poldergebied ten noorden van Edam.


Keelzijde van het fort. (Foto: Stichting Fort bij Edam)
Op deze website is een uitgebreide beschrijving van het fort en het fortterrein te vinden. Datzelfde geldt voor de historie van het fort.

 

Monument

Alhoewel de officieren en manschappen na de mobilisatie van 1914-1918 uit het fort zijn vertrokken, met medeneming van de bewapening, is het Fort bij Edam nu een van de best geconserveerde onderdelen van de Stelling van Amsterdam die sinds 1996 op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco prijkt.


Poterne. (Foto: Stichting Fort bij Edam)
Ook het fortterrein met zijn originele bergloods en fortwachterswoning, de verdere omgeving (het schootsveld van het fort) en de omliggende polders (het inundatiegebied) zijn vrijwel onaangetast gebleven. Als defensieobject (tot 1986) en beschermd natuurgebied (sindsdien) is het fortterrein altijd beperkt toegankelijk gebleven waardoor het zich heeft kunnen ontwikkelen tot een favoriet broed- en leefgebied voor vele soorten vogels en landdieren. De bijzondere bodemgesteldheid heeft gezorgd voor een zeer uiteenlopende bodemvegetatie.

 

Bezoek

In de omgeving van het Fort bij Edam zijn leuke wandel- of fietstochten te maken, bijvoorbeeld door het oude stadje Edam met zijn binnenhavens of langs de Markermeerdijk met zijn prachtige vergezichten.

Het Fort bij Edam kan gedurende een groot deel van het jaar bezocht worden, zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast vinden op het fortterrein soms evenementen plaats.

Openstellingen
 
Elke woensdag openstelling  van 10.30 uur tot 16.00 uur
 
JUNI
 
zondag 2 juni
11.00 u – 16.00 u
Openstelling (100 jaar Vrijw. Brandweer Edam)
 
zondag 9 juni
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
 
JULI
 
zondag 7 juli
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
zondag 14 juli
11.00 u – 16.00 u
Openstelling Kriebelbeestjes
 
 
AUGUSTUS
 
zondag 4 aug.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
zondag 11 aug.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling