Het Fort / 1914 - 1918

Mobilisatie

Gedurende de gehele mobilisatieperiode heeft het Fort bij Edam onderdak geboden aan officieren en manschappen van de Vestingartillerie, de Landweer Artillerie en de Infanterie.

Zoals bekend, is Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven en zijn de militaire activiteiten op het fort hoofdzakelijk beperkt gebleven tot oefeningen. De schietoefeningen vonden plaats op een buiten het fortterrein gelegen buitendijks gebied aan de noordkant van de Edamse buitenhaven. Op de plaats van dit schietterrein ligt nu het Strandbad met zijn camping.

 
Edam: militairen van het fort helpen na de watersnood van 1916
(Foto beschikbaar gesteld door de Vereniging Oud Edam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watersnood

In 1916 vond een watersnood plaats en liep een groot deel van Edam en zijn omgeving onder water. De militairen van het fort zijn ingezet bij de redding van vee en inboedels. Daarna is door de manschappen intensief meegewerkt bij het leggen van nooddijken en het herstel en de versterking van de oude dijken. Van deze activiteiten getuigt veel fotomateriaal uit die tijd.

Demobilisatie

In 1916 stond wel vast dat Nederland buiten de oorlog zou blijven. Zeventig procent van de oorspronkelijke fortbemanning werd met groot- of kleinverlof naar huis gestuurd. Voor sommigen van hen, maar ook voor een aantal achterblijvers, stond dat huis in Edam: deze militairen waren inmiddels “gevallen” voor een Edamse schone.


Edam: militairen van het fort en Edamse burgers
(Foto beschikbaar gesteld door de Vereniging Oud Edam)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 werd ook het resterende deel van de fortbemanning naar huis gestuurd. De bewapening werd grotendeels ontmanteld en afgevoerd.

Interbellum

Hierna is het fort decennia lang ongebruikt gebleven. Pas in het zicht van de Tweede Wereldoorlog heeft het fort weer een functie gekregen, zij het een geheel andere. Voor de oorspronkelijk bedoelde taken was het fort toen immers al verouderd als gevolg van onder andere modern geschut en munitie en de komst van de luchtmacht.

Openstellingen
Vanaf zondag 4 juli gaat het fort elke eerste en tweede zondag van de maand weer open van 11.00 uur tot 16.00 uur. Ook elke woensdag wordt het fort weer opengesteld voor bezoekers van 10.30 uur tot 15.00 uur. Bij alle openstellingen zijn de geldende coronamaatregelen van kracht. 
 
SEPTEMBER
Elke woensdag openstelling  van 10.30 u - 15.00 u
 
zondag    5 sept.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
zondag   12 sept.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
vrijdag 17 en 24 september - Vleermuizensafari.
Meer Informatie en deelname bij Staatsbosbeheer
19:30 - 21:00 uur 
 
OKTOBER
Elke woensdag openstelling  van 10.30 u - 15.00 u
 
zondag      3 okt.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
zondag    10 okt.
11.00 u – 16.00 u
Openstelling
 
 
NOV. + DEC.
Elke woensdag openstelling  van 10.30 u - 15.00 u